27 مهر ماه 1398 , 8:47 قبل از ظهر

نزدیک ترین مراکز به هتل

 • پارکینگ
 • ایستگاه مترو سعدی

  ایستگاه مترو سعدی

  hgjhk
 • ایستگاه مترو حافظ

  ایستگاه مترو حافظ

  hgjhk
 • بیمارستان امام رضا

  بیمارستان امام رضا

 • پارکینگ هتل آزادی

  پارکینگ هتل آزادی

  محل ورودی پارکینگ هتل آزادی